Privacyreglement Verzorging en Verpleging

Bij Correct Zorg B.V. staat de privacy van u als klant hoog in het vaandel. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe zorgvuldig? Dat is vastgelegd in het privacy statement van Correct Zorg B.V.

Wat registreren we en waarom?

Correct Zorg B.V. registreert uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in het zorgleefplan wat wij met u opstellen gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Wij handelen alléén met uw instemming!

Correct Zorg B.V. mag al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers u om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt. Medewerkers van Correct Zorg B.V. hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. U weet dan zeker dat uw gegevens in betrouwbare handen zijn.

Correct Zorg B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk

De door ons vergaarde informatie wordt niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Zodra de gegevens hun doel gediend hebben, worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd. Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 15 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

U als klant bent baas over uw eigen gegevens

U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. De verantwoordelijke Manager Zorg laat u binnen zes weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed. Via onderstaande formulieren kunt u een verzoek indienen om cliëntgegevens in te zien en te wijzigen of om cliëntgegevens te vernietigen.

Formulier aanvraag inzage gegevens
Formulier aanvraag vernietiging gegevens

Klachten

Wanneer u vindt dat Correct Zorg B.V. zich niet houdt aan de afspraken uit het privacyreglement, laat het ons dan weten. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG

In het kader van vernieuwde wetgeving rondom privacy (AVG) hebben wij onze privacy verklaring aangepast. U vindt de privacy verklaring van Correct Zorg hier.