Zelf ratten bestrijden

Ratten zorgen steeds vaker voor overlast. Ratten zorgen voor beschadigingen aan gebouwen en brengen verschillende ziekten over. Ratten komen af op voedsel en warmte. Vaak zitten ze in kruipruimten, riolen en plaatsen waar buiten dieren gehouden worden.

Zelf kunt u veel doen om overlast te voorkomen of te beperken. Bewaar etenswaren in afgesloten bakken en ruim etensresten meteen op. Maak dierenverblijven dicht met fijnmazig gaas, zo kunnen ratten niet naar binnen komen. Ruim zoveel mogelijk tuinafval op en voer geen vogels. Maak ventilatieroosters dicht met fijnmazig metaal (ventilatie moet wel mogelijk blijven) en maak andere gaten en kieren dicht.

Wanneer de woonomgeving schoon is, kan een rat ook geen plek vinden om te leven. Denk hierbij ook aan het opsnoeien van struiken en de bewaarplek van bijvoorbeeld openhaard hout.

Mogelijkheden

Wanneer er een rattenprobleem is kunt U zelf veel doen. U kunt zelf klemmen plaatsen om de ratten te vangen. U heeft echter wel vaak een plaagdierbeheerser nodig om van het rattenprobleem af te komen. Neem daarom bij overlast contact met ons op.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/bestrijding-ratten-en-muizen/