Kakkerlakken een hygiënisch probleem

Kakkerlakken zijn er in verschillende soorten en maten. De meest voorkomende soort is de Duitse kakkerlak. Deze soort is ongeveer 1-2,5 cm groot.  De kakkerlak is een nachtdier. Hij komt in het donker tevoorschijn op zoek naar vocht en zoetigheid. Wanneer er geen zoetigheid aanwezig is eten ze ook stof, vetvlekken of textiel. Kakkerlakken leven in de buurt van warmte, vocht en voedsel.
Het is van belang om een kakkerlakkenplaag te bestrijden. Ze kunnen schimmels, bacteriën en ziekten bij zich dragen.

Een kakkerlak kan makkelijk met bagage mee in huis komen. Ook komen kakkerlakken voor op onhygiënische plaatsen.

 

Mogelijkheden

Wanneer u overlast heeft van kakkerlakken probeer dan goed te luchten en de temperatuur naar beneden te brengen. Hier houden kakkerlakken niet van. Maak vervolgens goed schoon. Maak gaten en kieren dicht zodat er geen verspreiding kan plaatsvinden.
Wanneer dit allemaal niet werkt neem dan contact met ons op. Wij lossen het probleem dan voor U op.

https://correct-ongediertepreventie.nl

Bedwantsen, een lastig insect!

De bedwants is een klein insect dat in matrassen bedden en slaapkamers leeft. Niet alleen zoals vaak gedacht, maar ook in uw eigen slaapkamer. Deze worden vaak meegenomen vanuit het buitenland of een bezoek aan een hotel.

De bedwants komt in de nacht tevoorschijn om via de huid bloed op te zuigen. Op de plek waar het bloed opgezogen wordt ontstaat er jeuk en een bultje. Deze bultjes verdwijnen vaak weer vanzelf.
Wanneer u in een hotel of in het buitenland gaat slapen, controleer dan eerst het bed en het beddengoed.

De koffer plaatst u niet in de slaapkamer maar op een rek of in de badkamer, zo kan de bedwants niet bij u in de koffer komen.
Wanneer u uw bagage goed uitklopt voordat u het inpakt voorkomt u dat de bedwants mee naar huis komt.
Was vervolgens uw kleding op 60 graden.

Mogelijkheden

Correct-Ongediertepreventie heeft verschillende mogelijkheden om uw bedwantsen probleem op te lossen. Dit kan in sommige gevallen door uw bed en matras te behandelen. Ook kan het zo zijn dat uw hele slaapkamer behandelt moet worden. Het bestrijden van bedwantsen wordt gedaan door onze bestrijdingstechnici.

https://correct-ongediertepreventie.nl

Hoe bestrijd ik vlooien?

Vlooien zijn insecten die voorkomen op vogels en zoogdieren in het wild. Huisdieren kunnen ook last hebben van vlooien. Dit is eenvoudig te controleren met een vlooienkam. Honden en katten worden gebeten en gaan zich krabben. Mensen worden ook gebeten waardoor dit ook voor een mens een lastig insect is. Vlooien kunnen echter niet alleen op mensen overleven. Vlooien kunnen ook infectieziekten overdragen als lintworm en kattenkrabziekte.
Wanneer er eenmaal een vlooienplaag is, is deze moeilijk te verhelpen. Regelmatig stofzuigen en kleden van huisdieren dienen regelmatig gewassen te worden op 60 °C.

Mogelijkheden

Wanneer er toch een plaag is bel dan uw ongediertebestrijder. Deze zal, samen met u, een bestrijdingsplan opzetten. Indien het nodig is wordt de ruimte behandeld. Zelf kunt u uw huisdier vlooiendruppels geven. Ook kunt u uw huisdier een vlooienband geven. Let bij uw keuze er op dat u een veilige band aanschaft.
Neem bij aanhoudende overlast contact met ons op.

https://correct-ongediertepreventie.nl

Last van mieren?

Mieren komen op veel plaatsen voor en geven met name overlast in huis wanneer ze op zoek zijn naar voedsel. Ook kunnen kolonies onder een terras zorgen voor veel overlast en zorgen voor verzakkingen. Bij mierenoverlast kunt u vaak zelf al veel doen. Ruim kruimels en zoetigheid gelijk op en bewaar etenswaren in afgesloten bakken. Maak gaten en kieren rondom het huis dicht met fijnmazig insectengaas. Maak het geurspoor waarover mieren lopen goed schoon. Wanneer mieren onder een terras zitten kunt u de stoep vegen. In het najaar houdt de overlast vanzelf op. Mieren gebruiken hetzelfde nest echter wel 6-8 jaar achter elkaar.

Vaak is bestrijden niet nodig. Mieren ruimen afval en schadelijke insecten op.

Wanneer u last heeft van tropische mieren schakelt u altijd een bestrijder in! Deze miersoorten kunnen snel uitgroeien tot een grote plaag. Dit is alleen niet leuk voor U maar ook niet voor Uw buren!

Wanneer u de overlast niet onder controle krijgt neemt u contact op met uw plaagdierbeheerser.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/mieren-en-insecten/

Wespen overlast: hoe verwijder ik een wespennest?

Wie kent ze niet? Wespen, zoemende insecten die ervoor zorgen dat mensen op de loop gaan, om zich heen slaan, gaan gillen enz.. Wespen zijn dus niet favoriet!

Kolonie

Een wespenkolonie bestaat uit drie verschillende types wespen: de koningin, de mannetjes en de werksters. De koningin legt eerst eitjes waar de werksters uit komen, dan volgen de mannetjes en als laatste nieuwe koninginnen. Na de zomer treden er verandering op in de wespenkolonie. In de herfst gaat de nieuwe generatie wespenkoninginnen op zoek naar een plaats om te overwinteren. Op deze plek houden zij een winterslaap. Ze laten de oude koningin en de rest achter in het nest. Vanwege een afname van insecten in de natuur zal een groot deel van de achtergebleven wespen de winter niet overleven door een gebrek aan voedsel.

Nest

In het voorjaar wordt de nieuwe koningin wakker door de warmte van de zon en bouwt een nieuw nest.

Dit nieuwe nest is kort bij de overwinteringsplaats. Wanneer je een oud nest vindt ben je vaak niet van de wespen af. Door de zachte winters gaan de wespen niet altijd meer dood die achter blijven. Dit komt door dat de planten langer in bloei blijven waardoor insecten(larven) ook beter overleven. Deze worden gegeten door de wespen die achterblijven in het oude nest. Wanneer er dus een zachte winter is, zoals dit jaar tot nu toe het geval is, moet er rekening gehouden worden met veel wespen in de zomer.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/wespen-vliegen/

Overlast van konijnen

Konijnen zijn dieren die in korte tijd in grote getalen aanwezig kunnen zijn. Konijnen planten zich namelijk heel snel voort. Voordat een konijn 1 jaar is zijn ze vruchtbaar. Per jaar kan een konijn drie tot zeven worpen krijgen met 5 tot 6 jongen per worp. Konijnen geven overlast door te knagen aan beplanting, bloemstukken e.d. Maar ook zorgen konijnen er voor dat in parken en sportvelden de terreinen verzakken doordat zij daar graven.

Op begraafplaatsen ervaart men ook vaak overlast door bovengenoemde problemen.

Mogelijkheden

Correct-Ongediertepreventie heeft verschillende mogelijkheden om uw konijnenprobleem op te lossen. Dit kan in sommige gevallen door het weren van konijnen maar in de meeste gevallen bestaat de oplossing uit het vangen van de konijnen.

Het vangen van konijnen wordt gedaan door de inzet van fretten soms in combinatie met een roofvogel. Op deze wijze wordt snel een resultaat geboekt. Echter is het zeer aan te bevelen dat als de konijnenpopulatie onder controle is dat er een beheerplan op maat gemaakt wordt.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/faunabeheer/

Hoe om te gaan met verwilderde duiven?

Verwilderde duiven zijn in Nederland in grote getalen aanwezig. Dit geeft problemen in de vorm van verontreiniging van duivenpoep en nesten.

Deze nesten en poep zijn kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De duiven kunnen drager zijn van vogelmalaria, papegaaienziekte, paratyfus en andere ziekten.

De duivenpoep geeft ook schade aan gebouwen. Het ziet er zeer onhygiënisch uit en de poep heeft een bijtende/etsende werking.

Maatregelen

Er zijn verschillende oplossingen om van uw duivenoverlast af te komen. Ze kunnen worden geweerd door vogelwering te plaatsen.

De duiven kunnen ook weggevangen worden door het gebruik van vangkooien. Verjagen heeft vaak geen effect, de duiven keren binnen korte termijn weer terug. De duiven zijn zeer honkvast, zodra er gestopt wordt met de verjaging zullen ze terugkeren.

Per locatie kunnen wij een passende oplossing bieden voor uw duivenprobleem. Ook voor het reinigen van duivenpoep en –nesten kunt u bij ons terecht.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/vogelwering/

Overlast van roeken, wat doe ik er tegen?

Roeken kunnen overlast geven door middel van geluid en stank. Roeken kunnen mensen vroeg wakker krijsen in voornamelijk het broedseizoen. De stank overlast wordt ervaren door uitwerpselen uit het nest. Dit kan tot enkele kilo’s per dag zijn. .

Overig overlast wordt ervaren op sportterreinen. Door foeragerende roeken, deze eten o.a. emelten, kan schade aan de grasmat ontstaan. In agrarische gebieden ervaart men vraatschade aan gewassen.

Mogelijkheden

De roek is een beschermd dier. Zowel de roek zelf als de nesten zijn het hele jaar door beschermd. Dit houdt in dat de nesten, ook wanneer deze niet meer bewoond zijn, niet zomaar weggehaald mogen worden.

Om iets tegen de overlast te doen van roeken is een ontheffing vereist. Eerst wordt er een roekenbeheerplan opgesteld, vervolgens kunnen ze verplaatst en verjaagd worden.

Dit hele traject kan Correct-Ongediertepreventie voor u verzorgen.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/vogelwering/

Vogelwering en meeuwen: hoe werkt het?

Meeuwen zijn intelligente en nieuwsgierige vogels die steeds vaker voor overlast zorgen. Zo komen meeuwen vaak terug op de plek waar ze succesvol een nest hebben grootgebracht. Wanneer u dus overlast ervaart doordat zij uw dak als broedplaats hebben gebruikt komt u niet meer vanzelf van ze af. Sterker nog, de jongen van een meeuw zijn na 3 jaar geslachtsrijp. De kans is zeer groot dat zij ook terugkeren naar hetzelfde dak als waar ze zijn opgegroeid om een nest te maken. Meeuwen broeden vaak op grote platte daken, het liefst met obstakels er op als zonnepanelen. Dit biedt een goede schuilmogelijkheid.

Overlast

In stedelijke gebieden zorgen meeuwen vaak voor overlast door lawaai, (schijn)aanvallen als ze jongen hebben maar ook voor het stuktrekken van afvalzakken. Buiten deze vormen van overlast om zorgen meeuwen ook voor vervuiling door uitwerpselen. Deze uitwerpselen kunnen effect hebben op uw gezondheid doordat deze ziektekiemen bevatten.

Maatregelen

De verschillende meeuwensoorten die u tegen kunt komen zijn allemaal beschermd. Hierdoor mag u niks aan de meeuwen doen op het moment dat zij begonnen zijn met een nest bouwen tot het moment dat deze uitgevlogen is. In de periode dat meeuwen niet op uw dak aanwezig zijn kunt u werende maatregelen treffen als pennen, netten o.i.d. Maar u kunt ook vroeg in het voorjaar beginnen met verjaagmiddelen in te zetten. Op deze manier ontmoedigd u de nestbouw en daarmee het broeden. Uiteraard kunt u met ons contact opnemen voor passende mogelijkheden voor uw situatie.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/vogelwering/

 

 

 

 

 

Overlast van steenmarters?

In Nederland zijn de aantallen steenmarters de afgelopen jaren flink toegenomen. Doordat een steenmarter zich makkelijk aanpast kunnen zij bijna overal voorkomen. Hierdoor komen steenmarters steeds vaker voor in een stedelijke omgeving. Een steenmarter is dus een cultuurvolger geworden. Steenmarters zijn relatief schuw en het zijn nachtdieren. maar in deze periode, als de dagen korter zijn, is de kans vrij groot dat je er een ziet lopen.

Overlast

Doordat er steeds meer steenmarters zijn kan dit in sommige gevallen voor overlast zorgen.

Dit kan bestaan uit herrie en/of stankoverlast als zij in een spouw of op zolder zitten. Met name als ze jongen hebben. De uitwerpselen van een steenmarter geeft een penetrante geur af maar ook meegesleept voedsel gaat stinken. Ook kan een steenmarter voor kapotte kabels in de auto zorgen.

Preventie

Een steenmarter kan door een gaatje vanaf 5 cm. Correct-Ongediertepreventie kan voor u wering maken zodat de marter nier naar binnen kan komen.

Vaker komt het voor dat de steenmarter al in de woning zit dan wordt het een ander verhaal. Een steenmarter is beschermd en mag daarom niet worden geweerd van de verblijfplaats, in dit geval de woning. De steenmarter mag ook niet gedood worden!

Schakel altijd een deskundige in wanneer u overlast ervaart van een steenmarter.

Steenmarters zijn beschermde dieren dus je mag deze niet zomaar vangen.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/faunabeheer/