Mieren, wat kun je er tegen doen?

Een paar mieren op de vensterbank of op het aanrechtblad, hoopjes zand tussen de tegels of plotseling massaal vliegende mieren binnen. Allemaal voorbeelden van overlast van mieren. Wat is een mier en hoe leeft het beestje? En wat kun je er tegen doen? Waar komen mieren voor?
Er bestaan veel verschillende soorten mieren in Nederland. Enkele van de meest voorkomende mierensoorten zijn onder andere: de wegenmier, de rode bosmier en de glanzende houtmier. De meeste mieren leven met name buiten, maar soms kunnen ze zich ook binnen vestigen. Meestal zitten ze dan in kruipruimten, spouwmuren e.d..
De leefwijze van mieren
Mieren zijn kolonievormende, sociaal levende insecten en zijn nauw verwant aan de (grond-)wespen. In een nest bevindt zich één of meerdere koninginnen, die verantwoordelijk zijn voor de voortplanting van de soort. Daarnaast bestaat het nest uit werksters, die voorzien in de nestopbouw, verzorging van de larven en de jongen en de voedselvoorziening. Tot slot bestaat een nest larven, die zich ontwikkelen tot mannetjes indien het nest groot genoeg is. Als de larven volwassen zijn, verlaten zij op een bepaald moment met de koningin(nen) massaal het nest om zich voort te planten. Dit wordt de bruidsvlucht genoemd. De nesten bevinden zich vaak in een holle boom of bijv. een zelfgemaakte nesthoop. Dit verschilt per mierensoort. De mier is een echte zoetekauw. Veel soorten leven van de honingdauw van bladluizen. Er zijn zelfs soorten die bladluis als ‘vee houden’ en deze beschermen tegen predatoren, zoals het lieveheersbeestje.
Hoe herken ik de mier?
Mieren zijn goed herkenbaar. Het zijn relatief kleine insecten van 5 mm lengte tot 15 mm lengte en bestaan in hoofdzaak uit drie segmenten: een kopstuk, borststuk en achterlijf. Soms hebben mieren nog een kleiner vierde, of vijfde segment. Dit worden vaak knopen genoemd. Aangezien ze nauw verwant zijn aan de wespen, lijken ze qua lichaamsbouw ook veel op wespen, alleen ontbreken in veel gevallen de vleugels. Afhankelijk van de soort zijn mieren vaak zwart, rood, bruin, of gelig van kleur. Ze verplaatsen zich doorgaans in kolonne van en naar het nest om voedingsstoffen en bouwmateriaal voor het nest te vervoeren.
Vreemde eend in de bijt?
De laatste jaren duiken er steeds meer exotische mieren op in Nederland, die qua uiterlijk afwijken van hetgeen hierboven is beschreven. De bekendste hiervan zijn: de faraomier en de plaagmier. Deze mieren worden vaak door import vanuit verre landen meegevoerd en weten zich op warme plekjes te vestigen. De exoten hebben een iets andere levenswijze dan de Nederlandse mieren en kunnen voor hardnekkige overlast zorgen. Indien u twijfelt of u een exotische mier in huis heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met een deskundig plaagdiermanagementbedrijf.
Wat is de overlast?
Mensen ervaren overlast van mieren wanneer zij over het lichaam, in de keuken of elders binnenshuis met enige regelmaat lopen. Sommige mieren kunnen ook venijnig bijten, zoals de rode bosmier. Grote overlast van mieren kan ontstaan wanneer hoopjes zand massaal onder verhardingen worden weggegraven door de mieren. De mieren doen dit om hun nesten en gangenstelsels te maken.
Hoe kan ik overlast voorkomen?
Een goede hygiëne is het belangrijkste om overlast van mieren te voorkomen. De mier is een echte zoetekauw. Door te zorgen dat zoete producten goed zijn afgesloten en opgeborgen, wordt overlast in grote mate voorkomen. Laat dan ook geen resten van bijv. suiker, ranja of appelschillen achter. Ook het aanrecht en vuilnisbakken dienen regelmatig te worden schoongemaakt. Naast een goede hygiëne kan ook worden gedacht aan het weren van mieren door het dichten van gaatjes en kieren. Vaak komen mieren binnen via kleine gaten en kieren. Door het afdichten van deze gaten kan de toegang tot het pand worden geblokkeerd. Mieren komen regelmatig en in grote aantallen voor, waardoor het moeilijk is om buiten voorzorgsmaatregelen te nemen. Wat u wel kunt doen is het verwijderen van bladluizen uit uw tuin en het opruimen van zoete producten, aangezien dit beide voedselbronnen van mieren zijn.
Hoe kan ik een plaag verhelpen?
Bij het verhelpen van een mierenplaag moet onderscheid worden gemaakt tussen overlast binnen en overlast buiten. Voor beiden geldt dat een grondige inspectie vooraf van belang is voor het slagen van een bestrijding. Bij deze inspectie moet worden vastgesteld om welke mierensoort het gaat, waar de looppaden en de eventuele nesten zich op de locatie bevinden en hoe groot de nesten zijn. Daarna wordt een beheersplan opgesteld en uitgevoerd. Binnen kunnen lokdoosjes worden geplaatst of een gel worden aangebracht. Buiten wordt gebruik gemaakt van mierenpoeder. Voor een adequate aanpak van de overlast, raden wij u aan contact op te nemen met een deskundig plaagdiermanagementbedrijf.
Hoe vind ik een deskundig plaagdiermanagementbedrijf?
Alle leden van de NVPB zijn deskundig op het gebied van plaagdier-management. U kunt de leden herkennen aan het NVPB logo