Als een rat in de val

Het kan u bijna niet ontgaan zijn. De landelijke media hebben er uitvoerig aandacht aan besteed. “Rattenbestrijding buitenshuis of buiten het bedrijf” De gekozen titel van deze blog: als een rat in de val is van toepassing op ons als plaagdiermanagement bedrijf. De klant vraagt immers om een aanpak van een ongedierteprobleem, en doet een verzoek aan Correct-ongediertepreventie. De klant verwacht dat wij als leverancier zijn probleem vakkundig oplossen, maar wil er niet de hoofdprijs voor betalen. Wat kunnen wij dan bieden! In het kort proberen wij toe te lichten waardop deze veranderingen op zijn gebaseerd.
Bij het buitengebruik van rodenticiden lopen roofvogels, huisdieren via door vergiftiging een hoog risico. Tevens zijn rodenticiden op basis van anticoagulantia PBT stoffen (stoffen met een hoog risico voor persistentie, bio accumulatie en toxiciteit) die niet gewenst zijn in het milieu. Redenen voor het Ctgb om het gebruik van deze stoffen te beperken tot binnenruimtes.
Bij alle toelatingen waar voorheen buitengebruik nog was toegelaten, is die toepassing nu door het Ctgb geschrapt en is voor dit specifieke gebruik per individueel middel nog een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld van 3 resp. 6 maanden. Gedurende die tijd mag het middel met het oude gebruiksvoorschrift nog op de markt gebracht resp. gebruikt worden. Deze termijn is tot 01-01-2015.
De beperking tot binnengebruik kan soms tot overlast van plaagdieren leiden. Na overleg met de brancheorganisaties van plaagdierbestrijders heeft het Ctgb aangegeven dat onder specifieke voorwaarden het buitengebruik onder Integrated Pest Management (IPM) en certificering, alsnog mogelijk zou kunnen worden.
De brancheorganisaties werken nu aan een protocol voor het buiten om gebouwen gebruiken van anticoagulantia onder IPM dat moet voldoen aan de specifieke voorwaarden die het college stelt.
Bedrijven voor plaagdierbeheersing die willen werken volgens dat protocol, zullen zich moeten gaan certificeren bij een geaccrediteerde certificeringsinstantie.
Toelatingshouders die buitengebruik om gebouwen voor hun anticoagulantia mogelijk willen maken, zullen een toelating of uitbreiding van de toelating van buitengebruik onder het IPM protocol moeten aanvragen.
Wat betekent dit voor de u als klant?
Bij de constatering van een rat of een rattenplaag dient u contact op te nemen met een plaagdiermanagement bedrijf. U dient er op te letten dat dit bedrijf IPM gecertificeerd is. Alleen bedrijven die in het bezit zijn van dit certificaat mogen de eventueel beschikbare bestrijdingsmiddelen in zetten. Overtreders worden zwaar beboet. Het wegvangen kan ook op een biologische manier. Door het in zetten van klemmen kunnen wij op een milieu verantwoorde manier de overlast aanpakken. Wel is van belang de controle frequentie erg hoog te houden. Klemmen dienen om de dag te worden gecontroleerd op eventuele vangst. Door deze hoge bezoekfrequentie lopen de kosten wel snel op waardoor opdrachtgevers lang proberen deze kosten te besparen. Als plaagdiermanagement bedrijf zien wij de gevolgen hiervan momenteel al terug. De afgelopen maanden zijn er bij ons veel meldingen binnengekomen van ratten. De bestrijding hebben wij ingezet volgens de richtlijnen van het IPM protocol. Samen met de opdrachtgevers hebben wij een maatwerk oplossing in kaart gebracht en deze vervolgens tot een succesvol einde weten te brengen. Laat u vooraf informeren over de mogelijkheden.