Het Grasvliegje | Voorkomen en bestrijden vliegenplaag

Grasvlieg bestrijden
Het is weer zover, de telefoon staat roodgloeiend van de meldingen, vooral appartementen complexen of hoge kantoorgebouwen klagen over een enorme vliegenplaag. Naast de klustervlieg die in het najaar een zwerm vormen en op zoek gaan naar een overwinterplaats, denk dan aan spouwmuren, holle bomen en holle/loze ruimtes in panden.

De grasvlieg is een stuk kleiner dan de klustervlieg. Grasvliegen zijn ongeveer 3 mm. lang en hebben een geel lichaam met drie zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk. De enigszins afgeronde vleugels zijn vrij groot in verhouding tot het lichaam. De vrouwtjes van deze soort leggen hun eitjes in de grond in weilanden e.d. De larven parasiteren op bepaalde soorten bladluizen. Ook de grasvlieg heeft de gewoonte om massaal in gebouwen te overwinteren. Kerktorens lijken daarbij de voorkeur te hebben.

Hoe kom je er van af?

Om te voorkomen dat in het najaar een vliegenplaag ontstaat zal allereerst het binnendringen van het gebouw onmogelijk gemaakt moeten worden; horren voor ramen en deuren, tochtstrips, het afdichten van gaten en kieren in buitenmuren en het dichten van ventilatieopeningen met fijnmazig gaas. Ook het (gedeeltelijk) verwijderen van klimplanten kan hierbij helpen. Grasvliegen hebben namelijk een voorkeur voor klimop en wingerd. Afdichten is niet altijd effectief, of is technisch niet uitvoerbaar.

Indien reeds een vliegenplaag ontstaan is zijn er verschillende methodes om de plaag te bestrijden. Als de klusterplaats van de vliegen opgespoord en goed bereikbaar is dan kan de zwerm met behulp van een stofzuiger worden opgezogen. In de lente volstaat het meestal om de ramen tegenover elkaar open te zetten. Vrijwel alle vliegende insecten hebben een hekel aan natuurlijke trek. Soms is de klusterplaats moeilijk bereikbaar of niet toegankelijk. In dat geval zal er met een insecticide gewerkt moeten worden.

Ondanks de genomen weringmaatregelen kunnen de vliegen toch ieder jaar terugkomen. Door vroeg in het najaar een preventieve behandeling uitvoeren met een residueel werkend insecticide, wordt de overlast tot een minimum beperkt. Het middel wordt gespoten in naden en kieren, op en nabij de entreeplaatsen van de vliegen en eventueel op wanden en kozijnen.

Meer weten?

Bel 0183 647442 of 0183 647 442.