Duivenoverlast bestrijden met pulssysteem

Duivenoverlast dak bestrijden dakpannen

Daar waar duiven rusten (“roesten” in duiventermen), deponeren zij hun uitwerpselen. De vervuiling die door de vaak massale aanwezigheid van duiven optreedt, leidt in combinatie met nesten en kadavers tot soms ernstige directe en indirecte schade aan gebouwen. Gebouweigenaren kunnen maatregelen nemen om duiven van hun gebouw te weren. In dit blog gaan wij in op de diverse manieren van het bestrijden van duivenoverlast.

Elektromagnetisch Pulssysteem

Een elektromagnetisch pulssysteem, ook elektrostatisch systeem genoemd, bestaat uit een tweetal draden vlak bij elkaar. Wanneer een duif landt, raken zijn poten beide draden en krijgt hij kleine stroomstootjes. Deze elektrische puls wordt door een elektromagneet opgewekt. De methode is effectief, ook op de lange termijn, omdat er geen gewenning optreedt. Het stroomstootje dat de duif krijgt, is voor hem niet schadelijk en de methode is daarom diervriendelijk. Het probleem is de aanleg van een elektrische installatie en de bevestiging van de draden. Zij worden namelijk op de ondergrond geschroefd of gelijmd. De problemen daarvan zijn gelijk aan die bij pennen. Dit systeem werkt erg goed.

Voorbeeld toepassing bij klant

Afgelopen periode hebben wij dit systeem bij meerdere klanten toegepast. Zo is onlangs weer een kerktoren voorzien van dit nagenoeg onzichtbare systeem. Door middel van het adverteren op het internet heeft het bestuur van de parochie ons bedrijf gevonden. Nog dezelfde dag hebben wij een inspectie mogen uitvoeren.

Andere systemen zoals pennen, draden, ultrasone of stroboscoop zijn geen enkele optie omdat dit het gebouw zichtbaar aantast. Daarom hebben wij eerdergenoemd systeem aangeboden. Wel stuiten wij op een probleem; het is op 35 meter hoogte en enkel via de buitenzijde bereikbaar. Hiervoor wordt een speciale hoogwerker gehuurd van het type: Teupen LEO40GTX. Deze hoogwerker is enorm compact en kan echt extreme dingen zoals tegen een helling staan etc.

De weersomstandigheden zitten erg mee, het is zonnig en windstil. Op een stenen profiel van 20 cm bij een lengte van 5,5 meter worden de staven gemonteerd middels een plug en rvs schroeven. Dit alles op c.a. 50 cm onder de galmgaten. Echt heel spannend als het hele en halve uur bijna afslaan, je springt een gat in de lucht van de schrik.

Zodra de montage aan de buitenzijde is gerealiseerd wordt de stroomtoevoer van binnenuit gerealiseerd. Door een opening waardoor de kabels gaan voor de antennes van de telefoonaanbieder prikken wij onze voeding. Nog een aantal minuten en het is afgelopen met de overlast van vogels.

Om het effect goed te kunnen zien wachten wij met het aanprikken van de stekker tot er een aantal vogels zijn gaan zitten, niet wetende dat zo direct de schrik zal toeslaan. Mooi om dan het effect te filmen en te zien dat vogels erg slim zijn. Ze vliegen nog wat rondjes maar keren niet terug.

De omgeving wordt schoongespoten middels hogedruk, het afval opgeruimd, en de klus opgeleverd.

Kortom weer een mooi project afgerond.

Wist u dat:

  • Het met name deze stadsduiven en verdwaalde postduiven zijn, overigens ook afstammelingen van de rotsduif, die voor de overlast zorgen.
  • Een duif produceert per jaar 10 tot 12 kilo natgewicht of 2,5 kilo drooggewicht aan uitwerpselen.
  • Duivenmest bevat onder meer 17,8% fosforzuur en 3,3% zwavelzuur. De hoge zuurgraad heeft tot gevolg dat natuur- en baksteen, koper, lood, zink en verflagen versneld worden aangetast.
  • Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat verwilderde duiven nagenoeg geen risico vormen voor de volksgezondheid.
  • Het terugdringen en controleren van het voedselaanbod, zowel van het gevoerde voedsel als van het zwerfvuil, een onmisbaar onderdeel is van de bestrijding.