Hoe om te gaan met verwilderde duiven?

Verwilderde duiven zijn in Nederland in grote getalen aanwezig. Dit geeft problemen in de vorm van verontreiniging van duivenpoep en nesten.

Deze nesten en poep zijn kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De duiven kunnen drager zijn van vogelmalaria, papegaaienziekte, paratyfus en andere ziekten.

De duivenpoep geeft ook schade aan gebouwen. Het ziet er zeer onhygiënisch uit en de poep heeft een bijtende/etsende werking.

Maatregelen

Er zijn verschillende oplossingen om van uw duivenoverlast af te komen. Ze kunnen worden geweerd door vogelwering te plaatsen.

De duiven kunnen ook weggevangen worden door het gebruik van vangkooien. Verjagen heeft vaak geen effect, de duiven keren binnen korte termijn weer terug. De duiven zijn zeer honkvast, zodra er gestopt wordt met de verjaging zullen ze terugkeren.

Per locatie kunnen wij een passende oplossing bieden voor uw duivenprobleem. Ook voor het reinigen van duivenpoep en –nesten kunt u bij ons terecht.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/vogelwering/