Overlast van roeken, wat doe ik er tegen?

Roeken kunnen overlast geven door middel van geluid en stank. Roeken kunnen mensen vroeg wakker krijsen in voornamelijk het broedseizoen. De stank overlast wordt ervaren door uitwerpselen uit het nest. Dit kan tot enkele kilo’s per dag zijn. .

Overig overlast wordt ervaren op sportterreinen. Door foeragerende roeken, deze eten o.a. emelten, kan schade aan de grasmat ontstaan. In agrarische gebieden ervaart men vraatschade aan gewassen.

Mogelijkheden

De roek is een beschermd dier. Zowel de roek zelf als de nesten zijn het hele jaar door beschermd. Dit houdt in dat de nesten, ook wanneer deze niet meer bewoond zijn, niet zomaar weggehaald mogen worden.

Om iets tegen de overlast te doen van roeken is een ontheffing vereist. Eerst wordt er een roekenbeheerplan opgesteld, vervolgens kunnen ze verplaatst en verjaagd worden.

Dit hele traject kan Correct-Ongediertepreventie voor u verzorgen.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/vogelwering/