Overlast van konijnen

Konijnen zijn dieren die in korte tijd in grote getalen aanwezig kunnen zijn. Konijnen planten zich namelijk heel snel voort. Voordat een konijn 1 jaar is zijn ze vruchtbaar. Per jaar kan een konijn drie tot zeven worpen krijgen met 5 tot 6 jongen per worp. Konijnen geven overlast door te knagen aan beplanting, bloemstukken e.d. Maar ook zorgen konijnen er voor dat in parken en sportvelden de terreinen verzakken doordat zij daar graven.

Op begraafplaatsen ervaart men ook vaak overlast door bovengenoemde problemen.

Mogelijkheden

Correct-Ongediertepreventie heeft verschillende mogelijkheden om uw konijnenprobleem op te lossen. Dit kan in sommige gevallen door het weren van konijnen maar in de meeste gevallen bestaat de oplossing uit het vangen van de konijnen.

Het vangen van konijnen wordt gedaan door de inzet van fretten soms in combinatie met een roofvogel. Op deze wijze wordt snel een resultaat geboekt. Echter is het zeer aan te bevelen dat als de konijnenpopulatie onder controle is dat er een beheerplan op maat gemaakt wordt.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/faunabeheer/