Vogelwering en meeuwen: hoe werkt het?

Meeuwen zijn intelligente en nieuwsgierige vogels die steeds vaker voor overlast zorgen. Zo komen meeuwen vaak terug op de plek waar ze succesvol een nest hebben grootgebracht. Wanneer u dus overlast ervaart doordat zij uw dak als broedplaats hebben gebruikt komt u niet meer vanzelf van ze af. Sterker nog, de jongen van een meeuw zijn na 3 jaar geslachtsrijp. De kans is zeer groot dat zij ook terugkeren naar hetzelfde dak als waar ze zijn opgegroeid om een nest te maken. Meeuwen broeden vaak op grote platte daken, het liefst met obstakels er op als zonnepanelen. Dit biedt een goede schuilmogelijkheid.

Overlast

In stedelijke gebieden zorgen meeuwen vaak voor overlast door lawaai, (schijn)aanvallen als ze jongen hebben maar ook voor het stuktrekken van afvalzakken. Buiten deze vormen van overlast om zorgen meeuwen ook voor vervuiling door uitwerpselen. Deze uitwerpselen kunnen effect hebben op uw gezondheid doordat deze ziektekiemen bevatten.

Maatregelen

De verschillende meeuwensoorten die u tegen kunt komen zijn allemaal beschermd. Hierdoor mag u niks aan de meeuwen doen op het moment dat zij begonnen zijn met een nest bouwen tot het moment dat deze uitgevlogen is. In de periode dat meeuwen niet op uw dak aanwezig zijn kunt u werende maatregelen treffen als pennen, netten o.i.d. Maar u kunt ook vroeg in het voorjaar beginnen met verjaagmiddelen in te zetten. Op deze manier ontmoedigd u de nestbouw en daarmee het broeden. Uiteraard kunt u met ons contact opnemen voor passende mogelijkheden voor uw situatie.

https://correct-ongediertepreventie.nl/ongediertepreventie/vogelwering/